About Us

My photo
1518 Soi Jaransaniwong 75 Junction 32, Bangphlad, Bangphlad,, Bangkok 10700, Thailand
The Community Resources Centre Foundation (CRC) is a non-governmental organisation which is committed to protect and promote the Human Rights, Community Right and the Environment. CRC is a watchdog on the implementation of ICCPR and ICESCR. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศขช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการปกป้องและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศขช.เฝ้าระวังสถานการณ์ ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Saturday, November 15, 2014

NGOs' Joint Statement on Concerns about Procedures for Notification, Prior Consultation and Agreement (PNPCA) for Don Sahong Hydropower Project.

Friday, November 14, 2014

การไต่สวนมูลฟ้องคดีที่เกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ในวันที่ 17 พ.ย. ถือเป็นคดีอาญาร้ายแรงที่สุดในประเทศไทย / แอนดี้ ฮอลล์ ผู้วิจัยฟินน์วอชทนายเผย ทหารอุดรให้ขออนุญาตก่อนจัดประชุมชี้แจงคดีชาวบ้าน / (ประชาไท)

วันที่ 11 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา ที่จ.อุดรธานี ในการประชุมผู้ฟ้องคดีกรณีเขื่อนไซยะบุรีและเขื่อนดอนสะโฮงระหว่าง เจ้าหน้าที่ทหาร 4 นาย และตำรวจสันติบาล 3 นาย ได้เข้ามาสอบถาม พร้อมเชิญทนายความทำหนังสือขออนุญาตจัดประชุม โดยทนายความระบุว่าไม่เห็นความจำเป็นว่าการประชุมคดีระหว่างทนายความและลูกค้าจะต้องมีการขออนุญาตแต่อย่างใด 

โดยนางสาวส.รัตนมณี พลกล้าทนายความ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ในการประชุมชาวบ้านกรณีเหมืองแร่ลิกไนต์ที่ลำปาง ซึ่งมีการประชุมชี้แจงเพื่ออธิบายถึงกฎอัยการศึกให้กับชาวบ้าน เนื่องจากชาวบ้านต้องไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่กรณีเพิกถอนใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่า ตนและชาวบ้านก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารเรียกไปรายงานตัว โดยอ้างว่า ทนายและเอ็นจีโอเข้าไปปลุกระดมให้ชาวบ้านต่อต้านกฎอัยการศึก ซึ่งไม่เป็นความจริง  ข่าวมีรายละเอียดดังนี้.....

Wednesday, November 12, 2014

เครือข่ายปชช. 8 จว. ลุ่มน้ำโขงแถลงแสดงจุดยืนต่อการประชาคมเขื่อนดอนสะโฮง ท้วงผู้เสียหายไม่ถูกเชิญเข้าร่วม แนะกรมน้ำรื้อกระบวนการทำใหม่


วันที่ 12พ.ย.57 ที่จ.อุดรธานี เครือข่ายประชาชนไทย 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง ออกแถลงการณ์แสดงจุดยืนต่อกระบวนการปรึกษาหารือโครงการเขื่อนดอนสะโฮง จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งประชาชนผู้ที่จะได้รับความเดือดร้อนโดยตรงจากโครงการเขื่อนแม่น้ำโขง ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการปรึกษาหารือแต่อย่างใด  แถลงการณ์มีใจความดังนี้...

Monday, November 10, 2014

สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลแถลง หยุดสร้างเขื่อนดอนสะโฮง หยุดเข่นฆ่าคนหาปลาลุ่มน้ำโขง


วันที่ 9 พ.ย. สมัชชาคนจน กรณีเขื่อนปากมูล ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 3 เรื่อง : หยุดสร้างเขื่อนดอนสะโฮง หยุดเข่นฆ่าคนหาปลา ลุ่มน้ำโขง ความว่า ในวันที่ 10 พ.ย. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRCS) และ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ (สบข.) ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 กรมทรัพยากรน้ำ (สทภ. 11) จะจัดเวทีให้ข้อมูลโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮง สปป. ลาว ขึ้น ที่ ห้องประชุมพิมานทิพย์ (ชั้น 7) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ที่ดำเนินการอย่างเร่งรีบ จึงน่าเคลือบแคลงอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง และกระบวนการจัดเวทีให้ข้อมูลเขื่อนดอนสะโฮง ในครั้งนี้ พวกเรามีความเห็น ดังนี้ .......