About Us

My photo
1518 Soi Jaransaniwong 75 Junction 32, Bangphlad, Bangphlad,, Bangkok 10700, Thailand
The Community Resources Centre Foundation (CRC) is a non-governmental organisation which is committed to protect and promote the Human Rights, Community Right and the Environment. CRC is a watchdog on the implementation of ICCPR and ICESCR. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศขช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการปกป้องและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศขช.เฝ้าระวังสถานการณ์ ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Thursday, October 1, 2015

ศาลชี้ ‘กฟผ.’ ผิดกม.-ใช้ที่สาธารณะน่าน สร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงไม่ขออนุญาต – สั่งยุติโครงการ


ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษา กฟผ. ผิด รุกพื้นที่สาธารณะต.ดู่ใต้ จ.น่าน สร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง กระทบที่ทำกินชุมชน สั่งยุติโครงการ - ทนายย้ำ แม้เป็นหน่วยงานรัฐก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตามกฎหมาย

วันที่ 30 ก.ย. 58 ที่จังหวัดเชียงใหม่  ศาลปกครองเชียงใหม่ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ส.4/2557 ที่นางพวงทอง เลื่องลือ กับพวกรวม 17 คน เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1-17 ยื่นฟ้อง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และ 2  ในความผิดฐานเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ห้วยต้นผึ้งและสวนป่าสาธารณะ(ป่าชุมชน)ค่าโขง ในท้องที่ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่านโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูง

โดยศาลปกครองเชียงใหม่มีคำพิพากษาว่าการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อก่อสร้างโครงการดังกล่าวถือเป็นการกระทำโดยไม่ชอบตามกฎหมาย เนื่องจากมิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.. 2541 กำหนดไว้  และพิพากษาให้กฟผ. ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ยุติการก่อสร้าง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และทำสภาพที่ดินในที่ป่าสาธารณประโยชน์ห้วยต้นผึ้งและสวนป่าสาธารณะ (ป่าชุมชน) ค่าโขง ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือใกล้เคียงกับสภาพเดิม

นางสาวส.รัตนมณี  พลกล้า ทนายความฝ่ายผู้ฟ้องคดี ศูนย์ข้อมูลชุมชน กล่าวว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากประชาชนตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยชาวบ้านแจ้งว่า โครงการดังกล่าวดำเนินการก่อสร้างผ่านที่ดินสาธารณะประโยชน์ 2 แปลง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้าน และพื้นที่ที่หมู่บ้านใช้ทำการเกษตรร่วมกัน  โดยไม่มีการแจ้งชาวบ้านในพื้นที่และไม่มีการขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานใด  กระนั้น ที่ผ่านมากฟผ.ยังเดินหน้าดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้พื้นที่สาธารณะของชุมชนทรุดโทรมเสียหาย กระทบต่อวิถีการทำมาหากิน ศูนย์ข้อมูลชุมชนจึงได้เข้าให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้านในการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2557

ด้านนายวีรวัฒน์  อบโอ ทนายความผู้ฟ้องดคี ศูนย์ข้อมูลชุมชน ระบุว่า การที่กฟผ.เข้าไปก่อสร้างโครงการในที่สาธารณะประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตนั้น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันนี้ศาลปกครองเชียงใหม่ได้ตัดสินให้กฟผ.ยุติโครงการดังกล่าว และทำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิม การที่ประชาชนในพื้นที่มายื่นฟ้องคดีนี้ ก็เพื่อให้ศาลได้ชี้ว่า กฟผ.ซึ่งแม้จะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ไม่สามารถดำเนินการโครงการใดๆโดยไม่เคารพต่อกฎหมายได้ และจำเป็นต้องขออนุญาตหน่วยงานพร้อมทั้งแจ้งให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างถูกต้องก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการก่อสร้างใดๆ"

นางพวงทอง เลื่องลือ ตัวแทนชาวบ้านผู้ฟ้องคดี กล่าวว่า ชาวบ้านเห็นพ้องกับคำพิพากษาที่ตัดสินว่า กฟผ.ทำผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดีมีข้อสังเกตว่าหากชาวบ้านเข้าไปก่อสร้างสิ่งใดๆหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะโดยไม่ขออนุญาตเช่นเดียวกันนี้ ก็คงถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ไปแล้ว

นางสาวส.รัตนมณี กล่าวเพิ่มเติมว่า"การฟ้องคดีนี้ ก็เพื่อให้หน่วยงานราชการเห็นว่า แม้ตัวเองจะมีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการใดๆก็ตาม แต่ก็ต้องเคารพในกฎหมายอื่นด้วย ไม่ใช่จะอ้างเพียงว่าเป็นหน่วยงานรัฐเหมือนกัน ก็ไม่ต้องขออนุญาต คดีนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับหน่วยงานอื่นที่จะดำเนินโครงการใดๆก็ควรต้องเคารพในกฎหมายของตนและกฎหมายอื่นด้วย"

ทั้งนี้ ชาวบ้านยังเปิดเผยว่า นอกจากพื้นที่ที่มีการฟ้องร้องกันนี้แล้ว ยังมีพื้นที่สาธารณะในอำเภออื่นที่โครงการนี้ก่อสร้างผ่าน  ซึ่งไม่แน่ใจว่า กฟผ.ได้มีการดำเนินการขออนุญาตแล้วหรือไม่อย่างไร...............
ภาพประกอบข่าว : www.mcot.net

No comments:

Post a Comment