About Us

My photo
1518 Soi Jaransaniwong 75 Junction 32, Bangphlad, Bangphlad,, Bangkok 10700, Thailand
The Community Resources Centre Foundation (CRC) is a non-governmental organisation which is committed to protect and promote the Human Rights, Community Right and the Environment. CRC is a watchdog on the implementation of ICCPR and ICESCR. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (ศขช.) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ตั้งขึ้นมาเพื่อทำงานในการปกป้องและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน และสิ่งแวดล้อม ศขช.เฝ้าระวังสถานการณ์ ตามกติกาสากลว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติกาสากลว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

Monday, June 27, 2011

เชิญร่วมสังเกตุการณ์คดีและให้กำลังใจพี่น้อง "เขาคูหา" ณ ศาลแขวงสงขลา

วันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม นี้ เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ศาลแขวงสงขลา นัดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย คดีที่พี่น้องเขาคูหาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการระเบิดหินของบริษัทผู้รับ สัมปทาน ขอเชิญทุกท่านร่วมเข้าฟังการพิจารณาคดี เพื่อสัีงเกตการณ์คดี และเพื่อให้กำลังใจพี่น้องเขาคูหา ที่นอกจากได้รับความเสียหายจากการระเบิดหินแล้ว ขณะนี้ยังต้องตกเป็นจำเลยต่อสู้คดีที่บริษัทฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการที่ บริษัทไม่ได้ต่อสัมปทานเป็นเงินถึง 69 ล้านบาท ร่วมไปให้กำลังใจตามใันเวลาข้างต้น

ศูนย์ข้อมูลชุมชนได้รับ ช่วยเหลือดำเนินคดีนี้ให้แก่พี่น้องเขาคูหา และเห็นว่า เป็นโอกาสอันดี หากมีบุคคลจากหลายภาคส่วนไปร่วมให้กำลังใจ

โดยในวันที่ 29 มิถุนายน เป็นวันนัดสืบพยานโจทก์วันสุดท้าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ควบคุม การประกอบกิจการของเหมือง และ นายเอกชัย อิสระทะ ซึ่งเป็นแกนนำในการร่วมกับชาวบ้านลูกขึ้นต่อสู่กับเหมืองดังกล่าว

ในวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 กรกฎาคม จะเป็นวันนัดสืบพยานจำเลย คือ บริษัทเหมืองแร่

โดย คดีนี้ได้นัดสืบพยานมาตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ซึ่งโจทก์ทั้งหมดได้เข้าเบิกความต่อศาล รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขาคูหา เพื่อให้ข้อมูลถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนและโจทก์ในคดีนี้ นอกจากนี้ มีนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะอุนกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิชุมชน ได้เข้าเบิกความว่า ไม่ควรต่อสัมปทานเหมืองอีกต่อไป เพราะกระทบชุมชน ส่วนนพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ เข้าเบิกความในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกรณ๊ฝุ่นสัมพันธ์กับอาการแพ้อากาศของ ชาวบ้านในพื้นที่

กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายของโจทก์ในคดี นี้ เป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายสำหรับบ้านแตกร้าว เสียงดัง ฝุ่น โดยนอกจากโจทก์ในคดีนี้แล้ว ยังมีการฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดสงขลาสำหรับโจทก์อีกสองคน เนื่องจากโจทก์ทั้งสองดังกล่าวได้รับความเสียหายเกินกว่า 300,000 บาท ซึ่งต้องไปแยกฟ้องต่อศาลจังหวัด โดยคดีดังกล่าวจะขึ้นศาลในเดือนมีนาคม 2555

ต่อ มา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา แกนนำของกลุ่มคัดค้านการต่อสัมปทานเขาคูหารวม 9 คน ได้รับหมายเรียกจากศาลจังหวัดสงขลา โดยระบุว่า ทั้งหมดถูกบริษัทเหมืองฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ถูกคัดค้านจน เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการต่อสัมปทาน เรียกค่าเสียหายรวม 64 ล้านบาท

ศูนย์ ข้อมูลชุมชนจึงเรียนเชิญทุกท่านไปให้กำลังใจแก่พี่น้องเขาคูหา สำหรับการที่เขาได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตน พิทักษ์ชุมชน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ดูข้อมูลภาษาอังกฤษบางส่วนที่นี่ http://crcthai.blogspot.com/2011/02/khu-ha-land-of-struggle.html

ดูภาพบางส่วนที่นี่ http://www.facebook.com/media/set/?set=a.184208208299870.54674.100001320767733